Ung på Vandet

Forældre, frivillighed og funktioner

Vi er oftest dybt afhængig af forældre engagement. Der er brug for forældre som kan og vil være nyttige hænder i forhold til ungdomsafdelingens arbejde.

Forældrenes rolle

Forældre har erfaringsmæssigt en helt central rolle i forhold til at gøre det attraktivt at sejle for børn. Først og fremmest er deres opbakning af stor betydning for børnenes motivation, og de kan med deres engagement de første år lægge kimen til det, der for børnene bliver en livslang tilknytning til sejlsporten.

Forældrene er samtidig en vigtig ressource og ofte også en forudsætning for, at vi kan drives som en organisation baseret på frivillighed. Det er ikke for meget sagt, at kontinuiteten i klubbers arbejde med børn og unge i høj grad står og falder med, hvorvidt klubben formår at inddrage og oplære forældrene i både den løbende drift, altså at gå til hånde med at rigge både til og rydde væk efter en sejlads.

For at skabe kontinuitet gør vi meget ud af at rekruttere friske kræfter blandt forældrene og andre sejlere med interesse for ungdomsmiljøet. Det gælder også – og måske især – i de perioder, hvor det kører allerbedst! En øjeblikkelig succes kan vise sig at være yderst skrøbelig, hvis den alene hviler på én ildsjæl, der løber rundt og ordner alting.

Nogle forældre har kun tid og lyst til et beskedent engagement i klubben. Det skal der også være plads til – alle forældrebidrag har værdi for os. At være ”kaffebrygger” en gang om måneden er en overkommelig opgave, men ikke desto mindre er opgaven vigtig for klubmiljøet, især når der står en række halvfrysende forældre på land. Tænk også på, at forældrene udgør et vigtigt led i klubbens lokale netværk, hvilket kan have stor betydning i forhold til fx at søge sponsorater, i arbejdet med myndigheder og i forhold til rekruttering.

Indarbejdet kontinuitet handler også om at få klubbens opgaver fordelt ud på en organisation med mange til at løfte i flok frem for at være afhængig af få enkeltpersoners ihærdighed.

Som et nyttigt redskab til at opbygge en sådan organisation anbefaler Dansk Sejlunion at bruge funktionsbeskrivelser. Vores opgaver fordeles således på en række ”funktioner”. Det kan fx være ”Brovagt”, ”Grejansvarlig”, ”Træneransvarlige”, ”Aktivitetsansvarlig”, osv. Hver funktion dækker over konkrete opgaver.

Nogle forældre uddanner sig som instruktører via Dansk Sejlunions træneruddannelser. Dansk Sejlunion anbefaler, at forældre så vidt muligt lader klubbens trænere (herunder forældre) varetage træningen og målet med træningen. Det er klart, at forældre – og særligt de meget engagerede – er nysgerrige på deres børns udvikling.

 

Kunne det være noget for dig som forældre?

Så hold dig endelig ikke tilbage. Og har du yderligere spørgsmål til eventuelle forventninger, muligheder eller noget helt andet, så kontakt os endelig. 

Eksempel på hyggetur til kapsejlads

Vi var afsted til kapsejlads i Sunds i 2023, hvor sejlere, forældre og trænere hyggede aftenen forinden med god mad, og masser samvær og træning.

Dagen efter hjalp alle med at rigge joller til, så sejlerne kunne komme godt forberedt fra start. 

Og det samme efter sejladsen, at vi havde en god afslutning. 

Det er et fællesskab og et sammenhold som sejlerne virkelig sætter stor pris på!

Har du afklarende spørgsmål i forhold til, hvordan du får dit barn startet til sejlads, så hiv endelig fat i os, så vi kan forklare og sørge for at I kommer godt i gang.